Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Energoapgādes optimizācija (REIN2)
Augstākā līmeņa profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Elektroapgādes sistēmas (studiju projekts)

Asoc.prof. J.Barkāns , Kr1 - 33
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Elektroapgādes sistēmas (studiju projekts)

Asoc.prof. J.Barkāns , Kr1 - 33 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Enerģētisko sistēmu drošums

Prof. J.Gerhards , Kr1 - 21 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle.

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroapgādes sistēmu automātika

Prof. J.Rozenkrons , Kr1 - 31
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Asoc.prof. J.Barkāns , Kr1 - 36

12.30 - 14.05

Lab.d. Enerģētisko sistēmu drošums

Prof. J.Gerhards , Kr1 - 127 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle.

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Asoc.prof. J.Barkāns , Kr1 - 36
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskās iekārtas (studiju projekts)

Doc. K.Timmermanis , Kr1 - 127 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Enerģētisko sistēmu drošums

Prof. J.Gerhards , Kr1 - 127 , Brīvā izvēle.

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

E.Bērziņš , Kr1 - 108
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektroapgādes sistēmu automātika

S.Jermuts , Kr1 - 127 , Nedēļas: 2.,10.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)