Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Tehniskā mehānika 2

Asoc.prof. I.Tipāns , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Asoc.prof. I.Tipāns , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: nepāra , Specializējošais studiju priekšmets

Pr.d. Tehniskā mehānika 2

Asoc.prof. I.Tipāns , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 415
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Analogās iekārtas

Doc. A.Ozols , S1 - 305

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Elektriskie mērījumi

Doc. J.Salenieks , S1 - 301

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektriskie mērījumi

Doc. J.Salenieks , S1 - 301 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Ļ.Ņikuļina , V36 (Ez6) - 434

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektropneimo tehnika

Asoc.prof. A.Kamols , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektropneimo tehnika

Prof. O.Liniņš , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Elektropneimo tehnika

Doc. J.Kaņeps , V36 (Ez6) - 521 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu un aparātu elementi

E.Cēders , V36 (Ez6) - 521
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Konstruktoru prakse

Prof. J.Rudzītis , Āz12 - 406 , Prakse notiks vasarā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)