Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Kvalitātes nodrošināšana

Asoc.prof. I.Baltiņa , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Kvalitātes nodrošināšana

Asoc.prof. I.Baltiņa , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Koka izstrādājumu projektēšana

Asoc.prof. V.Kazāks, Doc. J.Emsiņš , Ķīp6 - Zālīte

14.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Dizains un vizuālās komunikācijas

Asist. J.Verners , Ķīp6 - 20 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Telpas projektēšana un dizains 2

Lekt. I.Miķelsone , Ķīp6A/6B - 132

10.15 - 11.50

Lekc. Darba procesu projektēšana amatniecībā

Doc. A.Ulme , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lekc. Mākslinieciskā jaunrade 2

Lekt. G.Zommere , Ķīp6 - Doktorantu te , brīvā izvēle

Lekc. Interjera projekta vadīšana 2

K.Cepurīte , PV3/7 - 320 , brīvā izvēle

14.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Produktu un procesu projektēšana specializēto CAD un CAM vidē

Doc. P.Kāpostiņš , PV3/7 - 308 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)