Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darbnīcu / salonu un uzņēmumu projektēšana (studiju projekts)

J.Kalniņš , PV3/7 - 323 , Nedēļas: 4.-11.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)