Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datorizētā konstruēšana transportmašīnbūvē (speckurss)

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: 1.-12.

10.15 - 11.50

Lab.d. Datorizētā konstruēšana transportmašīnbūvē (speckurss)

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc. Statistiskās metodes transportā

Doc. M.Larins , Lo1/V - VII , Nedēļas: 1.-4.

Pr.d.; Lab.d. Statistiskās metodes transportā

Doc. M.Larins , - , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Statistiskās metodes transportā

Doc. M.Larins , Lo1/V - VII
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Transporta aspekti loģistikā

Prof. A.Urbahs, A.Rēdmane , Lo1/V - VII , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Transporta aspekti loģistikā

Prof. A.Urbahs, A.Rēdmane , Lo1/V - VII

12.30 - 14.05

Pr.d. Lietišķā mehānika 2

Prof. A.Kobcevs, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 202 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lekc. Lietišķā mehānika 2

Prof. A.Kobcevs, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/V - VII , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Lietišķā mehānika 2

Prof. A.Kobcevs, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 202 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lab.d. Datu bāzes transporta informatīvās sistēmās

A.Lešinskis, A.Kašurins , - , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Datu bāzes transporta informatīvās sistēmās

A.Lešinskis, A.Kašurins , Lo1/V - 202
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Transporta apdrošināšana

Doc. V.Feofanovs, Asist. U.Grāvītis , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Transporta apdrošināšana

Doc. V.Feofanovs, Asist. U.Grāvītis , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijas

Doc. V.Muhins, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , Lo1/B - 300B-III , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijas

Doc. V.Muhins, Lekt. V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Transportmašīnu uzbūve

Doc. V.Muhins, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/V - VII

16.30 - 18.05

Pr.d.; Lab.d. Transportmašīnu uzbūve

Doc. V.Muhins, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/V - VII , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 415 , 1.apakšgrupa

10.15 - 11.50

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 415 , 2.apakšgrupa

12.30 - 14.05

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 415 , 3.apakšgrupa

Lekc. Cauruļvadu transporta sistēmas

Prof. A.Kobcevs, Doc. J.Boldirevs , Lo1/V - 202

14.30 - 16.05

Pr.d. Cauruļvadu transporta sistēmas

Prof. A.Kobcevs, Doc. J.Boldirevs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 415 , 4.apakšgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)