Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Enerģētika un elektrotehnika (REBN0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Ķēžu teorija

Prof. A.Purviņš , Kr1 - 12 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ķēžu teorija

Prof. I.Dūmiņš, Lekt. J.Maksimkina , M1/1 - 105 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ķēžu teorija

Prof. A.Purviņš , Kr1 - 21 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Alternatīvie enerģijas avoti

S.Jermuts , Kr1 - 21 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Elektrisko mašīnu pamati

Asoc.prof. E.Ketnere , Kr1 - 21
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asoc.prof. J.Priedīte , Kr1 - 22 , Nedēļas: 6.,10.

12.30 - 16.05

Lab.d. Elektrisko mašīnu pamati

Asoc.prof. E.Ketnere , Kr1 - 119 , Nedēļas: nepāra , visa gr.-1,15.n. 1.gr.-3,7,11.n.2.gr.-5,9,13.n.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 16.05

Lab.d. Signālu teorijas pamati

Asoc.prof. A.Dolgicers , Kr1 - 212 , Nedēļas: 5.,8.,11.,14. , Nodarbība 212. un 224. telpā !

Lab.d. Signālu teorijas pamati

Asoc.prof. A.Dolgicers , Kr1 - 224 , Nedēļas: 5.,8.,11.,14. , Nodarbība 212. un 224. telpā !
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ķēžu teorija

Prof. A.Purviņš , Kr1 - 21

12.30 - 14.05

Lekc. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asoc.prof. J.Priedīte , Kr1 - 21

14.30 - 16.05

Pr.d. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asoc.prof. J.Priedīte , Kr1 - 21 , Nedēļas: 4.,8.,10.,12.,14.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Signālu teorijas pamati

Asoc.prof. A.Dolgicers , Kr1 - 21

12.30 - 14.05

Lekc. Alternatīvie enerģijas avoti

Prof. J.Rozenkrons , Kr1 - 21

14.30 - 16.05

Lekc. Energoelektronika

Asist. I.Buņina , Kr1 - 21

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)