Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.05 - 19.40

Lekc. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss)

Doc. D.Santalova , - , Nedēļas: nepāra

Lekc. Transporta plūsmu teorija

Prof. S.Doroško , - , Nedēļas: pāra

19.45 - 21.20

Lekc.; Lab.d. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss)

Doc. D.Santalova , - , Nedēļas: nepāra

Lekc. Transporta plūsmu teorija

Prof. S.Doroško , - , Nedēļas: pāra

21.25 - 21.55

Lab.d. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss)

Doc. D.Santalova , - , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Transporta plūsmu teorija

Prof. S.Doroško , - , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lab.d. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas

Doc. J.Boldirevs , Lo1/2 - 215 , Nedēļas: 9.-16. , Vakum.lab. 2.apakšgrupa

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas

Doc. J.Boldirevs , Lo1/V - 202

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

Prof. J.Martinovs , Lo1/V - 202
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.

Lekc. Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē

Lekt. Z.Smorodova , Lo1/V - 202 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: 1.-12.

17.30 - 19.05

Lekc. Transporta tehniskās apkopes procesu vadība

Doc. V.Muhins , Lo1/V - 202

19.15 - 20.50

Pr.d. Transporta tehniskās apkopes procesu vadība

Doc. V.Muhins , Lo1/V - 202 , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas

Doc. J.Boldirevs , Lo1/2 - 215 , Nedēļas: 9.-16. , Vakum.lab. 1.apakšgrupa
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās

Prof. A.Kobcevs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās

Prof. A.Kobcevs , Lo1/V - 202

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Zinātnisko pētījumu pamati

Lekt. M.Urbaha, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/2 - 215 , Vakum.lab. 2.apakšgrupa

Lekc.; Lab.d. Vadības datorizētās sistēmas transportā

A.Lešinskis, A.Kašurins , - , 1.apakšgrupa

20.15 - 21.50

Lekc.; Lab.d. Vadības datorizētās sistēmas transportā

A.Lešinskis, A.Kašurins , - , 2.apakšgrupa

Lekc.; Pr.d. Zinātnisko pētījumu pamati

Lekt. M.Urbaha, Lekt. V.Ņesterovskis , Lo1/2 - 215 , Vakum.lab. 1.apakšgrupa
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

17.30 - 19.05

Lekc. Transporta apdrošināšana

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Kravu pārvadājumu organizācija un vadība

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra

19.15 - 20.50

Pr.d. Transporta apdrošināšana

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Kravu pārvadājumu organizācija un vadība

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)