Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Apģērbu loģistika

I.Ziemele , PV3/7 - 320

12.30 - 14.05

Pr.d. Apģērbu loģistika

I.Ziemele , PV3/7 - 232

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Prof. A.Lanka , Ķīp6A/6B - 350
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Fotomērījumu metode apģērbu projektēšana

Prof. A.Viļumsone , PV3/7 - 319

10.15 - 11.50

Lekc. Apģērbu kvalitātes izpēte

Asoc.prof. I.Krieviņš , PV3/7 - 213

12.30 - 14.05

Lekc. Specializētie pētnieciskā darba semināri

Asoc.prof. I.Krieviņš , PV3/7 - 213 , un citi maģ.darbu vadītāji

14.30 - 16.05

Atsk. Maģistra darbs

PV3/7 - 323 , Nedēļas: 5.,10.,15.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)