Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu modelēšana

S.Deksne , Ķīp6 - Konstruēšanas , brīvā izvēle

14.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu kvalitātes vadība

Asoc.prof. I.Krieviņš , Gd19c - 1
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Apģērbu modeļu konstruēšana

Lekt. D.Beļakova , PV3/7 - 207

12.30 - 14.05

Lekc. Apģērbu detaļu lielumošana

Prof. A.Viļumsone, Doc. I.Dāboliņa , PV3/7 - 319

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Rūpniecisko kolekciju izstrāde (studiju projekts)

I.Dāboliņa , PV3/7 - 319
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Pr.d. Vides koloristiskā modelēšana

G.Vīcupe , PV3/7 - 323 , Nedēļas: 7.-15.

12.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Apģērbu un tekstiliju tehnoloģiju pamatojums

G.Vinovskis, Doc. G.Kozaka , KC6 - 509
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Konstruēšanas datorsistēma GRAFIS

Prof. A.Viļumsone, Doc. I.Dāboliņa , PV3/7 - 319

14.30 - 16.05

Lekc. Apģērbu individuālo pasūtījumu dizains

Lekt. I.Beikule , PV3/7 - 152

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)