Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Doc. I.Smirnovs , Lo1/B - 313

12.30 - 14.05

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

J.Žukovska , Lo1/B - 218 , Nedēļas: nepāra ,
1.ap.gr.

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

J.Žukovska , Lo1/B - 218 , Nedēļas: pāra ,
2.ap.gr.

14.30 - 16.05

Lekc. Aviācijas elektriskās mašīnas un aparāti

Prof. P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/B - 312 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas ierīču un sistēmu pamati

Prof. P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/B - 312

10.15 - 11.50

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas 2

Doc. I.Smirnovs , Lo1/B - 300B-III

12.30 - 14.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas (studiju projekts)

Doc. I.Smirnovs , Lo1/B - 313
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

J.Žukovska , Lo1/B - 300B-III

10.15 - 11.50

Lekc. Avionikas ierīču ķēdes un signāli

J.Žukovska , Lo1/B - 313

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Gaisakuģu spēka iekārtas kontroles ierīces un sistēmas

J.Žukovska , Lo1/B - 312
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

J.Žukovska , Lo1/B - 218 , Nedēļas: nepāra ,
1.ap.gr.

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

J.Žukovska , Lo1/B - 218 , Nedēļas: pāra ,
2.ap.gr.

10.15 - 11.50

Lekc. Aviācijas elektriskās mašīnas un aparāti

Prof. P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/B - 311

12.30 - 14.05

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Doc. I.Smirnovs , Lo1/B - 313

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)