Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Transporta satiksmes drošība

Doc. V.Feofanovs, Asist. U.Grāvītis , Lo1/V - VII

12.30 - 14.05

Pr.d. Transporta satiksmes drošība

Doc. V.Feofanovs, Asist. U.Grāvītis , Lo1/V - VII , Nedēļas: 8.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lab.d. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

A.Lešinskis , - , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

A.Lešinskis , Lo1/V - VII , Nedēļas: 1.-5.,7.,9.,11.,13.,15.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā

Prof. A.Kobcevs , Lo1/V - VII
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mašīnu automatizēta projektēšana

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.

Lekc. Mašīnu automatizēta projektēšana

Lekt. Z.Smorodova , Lo1/V - 202 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mašīnu automatizēta projektēšana

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc. Bīstamu kravu pārvadājumu transporta līdzekļi

Doc. V.Feofanovs, Asist. U.Grāvītis , Lo1/V - 202

14.30 - 16.05

Pr.d. Bīstamu kravu pārvadājumu transporta līdzekļi

Doc. V.Feofanovs, Asist. U.Grāvītis , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Transporta procesu datormodelēšana (studiju projekts)

Doc. D.Santalova, A.Kašurins , -

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Transporta procesu datormodelēšana

Doc. D.Santalova , Lo1/V - VII

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums

Doc. V.Feofanovs, Lekt. M.Urbaha , Lo1/V - VII
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā

Doc. A.Lektauers, Lekt. M.Urbaha , S1 - 412 , Nedēļas: 3.-7.,9.,11.,13.,15.

12.30 - 14.05

Lab.d. Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā

Doc. A.Lektauers, Lekt. M.Urbaha , D2 - 447 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.

Lekc.; Lab.d. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē

A.Smirnovs, A.Jakovļevs , - , Nedēļas: 15.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē

A.Smirnovs, A.Jakovļevs , - , Nedēļas: 6.-16.

16.30 - 18.05

Lab.d. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē

A.Smirnovs, A.Jakovļevs , - , Nedēļas: 6.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)