Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Asoc.prof. I.Tipāns , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: nepāra , Specializējošais studiju priekšmets

Pr.d. Mikro- un nanotehnoloģijas

Prof. G.Sagalovičs , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: pāra , Specializējošais studiju priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc. Mikro- un nanotehnoloģijas

Prof. G.Sagalovičs , V36 (Ez6) - 522 , Specializējošais studiju priekšmets
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Doc. J.Kalinka , V36 (Ez6) - 530

Pr.d. Tehniskā mehānika 2

Asoc.prof. I.Tipāns , K1 - 201 , Specializējošais studiju priekšmets

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Doc. J.Kalinka , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

11.00 - 13.15

Lekc. Šūna un mikrobioloģija

Lekt. V.Zemīte , Āz12 - 406 , Specializējošais kurss RSU Dzirciema16/B korp.3st

14.30 - 16.05

Lekc. Medicīnas fizikas pamati

Prof. J.Dehtjars, L.Bumbure , K1 - 301
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnu elementi

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra , Specializācijas priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc. Mašīnu elementi

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 522 , Specializācijas priekšmets

16.30 - 18.05

Lekc. Biomateriālu un biomehānikas pamati

Prof. I.Knēts , K1 - 219 , Specializējošais studiju priekšmets

18.15 - 19.50

Pr.d. Biomateriālu un biomehānikas pamati

Prof. I.Knēts , K1 - 219 , Nedēļas: pāra , Specializējošais studiju priekšmets
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Kvalitātes regulēšana un kontroles pamati

Prof. A.Balodis , V36 (Ez6) - 246

10.15 - 11.50

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Asoc.prof. A.Kataševs , V36 (Ez6) - 246

12.30 - 14.05

Lab.d. Medicīnas fizikas pamati

Prof. G.Sagalovičs , V36 (Ez6) - 246 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Asoc.prof. A.Kataševs , V36 (Ez6) - 244 , Nedēļas: nepāra , 1.apakšgrupa

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Asoc.prof. A.Kataševs , V36 (Ez6) - 244 , Nedēļas: pāra , 2.apakšgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)