Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mašīnu elementi

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 515

12.30 - 14.05

Lekc. Siltummācība

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Mehānismu analīze un sintēze

Asoc.prof. J.Rudņevs , V36 (Ez6) - 515 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Mašīnu elementi (studiju projekts)

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 515
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Materiālu pretestība 2

Prof. A.Krasņikovs , V36 (Ez6) - 521 , Specializējošais studiju priekšmets

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. Ļ.Ņikuļina , V36 (Ez6) - 434

12.30 - 14.05

Lab.d. Mašīnbūvniecības tehnoloģija

Asist. V.Gutakovskis , V36 (Ez6) - 102 , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Mašīnbūvniecības tehnoloģija 2

Asist. V.Gutakovskis , V36 (Ez6) - 102 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Siltummācība

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 530 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Mehānismu analīze un sintēze

Asoc.prof. J.Rudņevs , V36 (Ez6) - 515 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Lekt. T.Kabiša , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Mašīnbūvniecības tehnoloģija 2

Asoc.prof. J.Ozoliņš , V36 (Ez6) - 528 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālu pretestība 2

Prof. A.Krasņikovs , V36 (Ez6) - 521 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Lekt. T.Kabiša , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Autotransporta līdzekļu konstrukcija 2

Lekt. M.Stāks , V36 (Ez6) - 211 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Autotransporta līdzekļu konstrukcija 2

Doc. V.Biķernieks, Lekt. M.Stāks , V36 (Ez6) - 211 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Siltummācība

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Mašīnbūvniecības tehnoloģija

Asoc.prof. J.Ozoliņš , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda 2

Doc. I.Siliņa , M1/1 - 218

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)