Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēziskie tīkli 2

Doc. M.Reiniks, Doc. M.Kaļinka, J.Kaminskis , Ķīp6A/6B - 112

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēziskie tīkli

Doc. M.Reiniks, Doc. M.Kaļinka, J.Kaminskis , Ķīp6A/6B - 112
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ģeodēzisko mērījumu apstrāde 2

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 101

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeodēzisko mērījumu apstrāde (studiju projekts)

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 104

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Nekustamā īpašuma kadastrs

A.Rausis , Ķīp6A/6B - 112

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Nekustamā īpašuma kadastrs

A.Rausis , Ķīp6A/6B - 112 , Nedēļas: nepāra

17.00 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Augstākā ģeodēzija 2

J.Kaminskis , Ķīp6A/6B - 112 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Augstākā ģeodēzija 2

J.Kaminskis , Ķīp6A/6B - 112
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Ģeomātikas datu apstrādes pamati 2

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 107

10.15 - 11.50

Lekc. Likumdošana ģeomātikā

Prof. J.Štrauhmanis , Ķīp6A/6B - 202
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Teritoriālplānošanas pamati

Lekt. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 112

10.15 - 11.50

Lab.d. Teritoriālplānošanas pamati

Lekt. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 107 , Nedēļas: nepāra , 1.grupa

Lab.d. Teritoriālplānošanas pamati

Lekt. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 107 , Nedēļas: pāra , 2.grupa

14.00 - 14.15

Lekc. Ģeodēziskie tīkli 2

Doc. M.Zemītis , Ķīp6A/6B - 132 , Lūdzu nepievērst uzmanību! Šis ir testa ieraksts!

14.20 - 15.00

Lekc. Ģeodēziskie tīkli 2

Doc. M.Zemītis , Ķīp6A/6B - 132 , Lūdzu nepievērst uzmanību! Šis ir testa ieraksts!

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)