Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ģeomātika (RBGE0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , Āz12 - 9 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas

J.Balodis , Ķīp6A/6B - 107

12.30 - 14.05

Lekc. Globālās pozicionēšanas sistēmas

J.Balodis , Ķīp6A/6B - 107 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Lietotāja programmas ģeomātikā

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 107 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Lietotāja programmas ģeomātikā

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 107

16.30 - 18.05

Lab.d. Ģeodēziskie instrumenti

Doc. M.Reiniks, D.Tešs , Ķīp6A/6B - 112
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēziskie tīkli

Doc. M.Reiniks, J.Kaminskis, Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 101

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēziskie tīkli

Doc. M.Reiniks, J.Kaminskis, Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Ģeomātikas datu apstrādes pamati 2

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 112

10.15 - 11.50

Lekc. Arhitektūras fotogrammetrija

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 107

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēzisko datu apstrāde 2

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 107

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēzisko datu apstrāde 2

Doc. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 107 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)