Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMGUB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.15 - 21.15

Lekc.; Pr.d. Autotransporta pārvadājumi (speckurss) 2

Asist. A.Grīslis , V36 (Ez6) - 217 , 2.,3.,4.u.c.saskaņotas nedēļas
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 14.05

MD Maģistra darbs ar projekta daļu

- , Šajā semestrī maģistra darbs 1 KP

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , Ķīp6A/6B - 350 , izvēles priekšmets
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

11.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Auto satiksmes drošība ( speckurss) 2

Doc. Ē.Vonda , V36 (Ez6) - 217

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Pētniecības metodes autotransportā

Doc. J.Kreicbergs , V36 (Ez6) - 217

16.30 - 18.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. J.Vasiļjeva , V36 (Ez6) - 436
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.30 - 11.05

Pr.d.; Lab.d. Automobiļu ekspluatācija (studiju projekts)

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 217

11.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu remonts (speckurss) 2

J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 217

14.30 - 17.05

Lekc.; Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija (speckurss) 2

Doc. Ē.Vonda , V36 (Ez6) - 217

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmējdarbība transportā

Lekt. J.Kuškins , KC6 - 419

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)