Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa elektrosistēmas (REGZ0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Transporta sakaru sistēmas

Prof. V.Popovs , In8a - 312 , Izv. priekš.

16.30 - 18.05

Lekc. Informācijas tehnoloģiju menedžments

Asoc.prof. M.Mezītis , In8a - 119
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Dzelzceļa transporta elektroapgāde

Asoc.prof. L.Sergejeva , In8a - 215

10.15 - 11.50

Lab.d. Dzelzceļa transporta elektroapgāde

Asoc.prof. L.Sergejeva , In8a - 304

12.30 - 14.05

Lekc. Telemehāniskās kontroles sistēmas

Asoc.prof. M.Mezītis , In8a - 406

14.30 - 16.05

Lab.d. Telemehāniskās kontroles sistēmas

Asoc.prof. M.Mezītis , In8a - 406
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Dinamisko objektu monitoringa un diagnostikas mikroprocesoru sistēmas

Asoc.prof. M.Mezītis , In8a - 426

14.30 - 16.05

Lab.d. Dinamisko objektu monitoringa un diagnostikas mikroprocesoru sistēmas

Asoc.prof. M.Mezītis , In8a - 426

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)