Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. P.Balckars, Ļ.Kirillova, Asoc.prof. D.Sergejevs , In8a - 420 , VAS Latvijas dzelzceļš REI
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. P.Balckars, Asoc.prof. D.Sergejevs, Ļ.Kirillova , In8a - 420 , VAS Latvijas dzelzceļš REI
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. P.Balckars, Asoc.prof. D.Sergejevs, Ļ.Kirillova , In8a - 420 , VAS Latvijas dzelzceļš REI
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. P.Balckars, Asoc.prof. D.Sergejevs, Ļ.Kirillova , In8a - 420 , VAS Latvijas dzelzceļš REI
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. P.Balckars, Asoc.prof. D.Sergejevs, Ļ.Kirillova , In8a - 420 , VAS Latvijas dzelzceļš REI

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)