Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gaisakuģu aerodinamika

Asoc.prof. I.Pavelko , Lo1/B - 218

10.15 - 11.50

Lekc. Aviācijas dzinēju teorija

E.Lejnieks , Lo1/B - 218

12.30 - 14.05

Lekc. Aviācijas dzinēju teorija

E.Lejnieks , Lo1/B - 218 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas 2

Doc. I.Smirnovs , Lo1/B - 300B-III

12.30 - 14.05

Lekc. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Lekt. I.Blumbergs , Lo1/B - 220 , Nedēļas: nepāra ,
1.ap.gr.

Lekc. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Lekt. I.Blumbergs , Lo1/B - 220 , Nedēļas: pāra ,
2.ap.gr.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

J.Žukovska , Lo1/B - 300B-III

10.15 - 11.50

Lekc. Mašīnu noslogojums, resurss un izmēģināšana

Prof. J.Paramonovs , Lo1/B - 220

12.30 - 14.05

Lekc. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , Lo1/B - 300B-III , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas konstrukciju mehānika 2

Doc. Ē.Ozoliņš , Lo1/B - 104

10.15 - 11.50

Lekc. Aviācijas konstrukciju mehānika (studiju projekts)

Doc. Ē.Ozoliņš , Lo1/B - 104

12.30 - 14.05

Lekc. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Lekt. I.Blumbergs , Lo1/B - 220 , Nedēļas: nepāra ,
1.ap.gr.

Lekc. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Lekt. I.Blumbergs , Lo1/B - 220 , Nedēļas: pāra ,
2.ap.gr.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 409 , Nedēļas: nepāra ,
2.ap.gr.

12.30 - 14.05

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 409 ,
1.ap.gr.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)