Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Vadības organizācija uzņēmumā

Prof. J.Zvanītājs , Āz12 - 406 , Humanitārās izvēles mācpriekšmets

16.30 - 18.05

Lekc. Sociālā psiholoģija

Doc. A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 131 , Humanitārais izvēles studiju kurss
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Siltumtehnisko iekārtu montāža un ekspluatācija

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206 , Nedēļas: pāra , Specializējošais studiju priekšmets

12.30 - 14.05

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu montāža un ekspluatācija

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206 , Nedēļas: nepāra , Specializējošais studiju priekšmets

Lekc. Bīstamo iekārtu ekspluatācija

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu montāža un ekspluatācija

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206 , Nedēļas: nepāra , Specializējošais studiju priekšmets

Lekc. Bīstamo iekārtu ekspluatācija

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131 , Humanitārais izvēles studiju kurss
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati (studiju projekts)

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 206

14.15 - 16.30

Lekc. Netradicionālie enerģijas avoti

Lekt. A.Cimbale , V36 (Ez6) - 528 , Specializējošais studiju priekšmets

16.30 - 18.05

Pr.d. Kurināmā tehnoloģija un katlu iekārtas (studiju projekts)

Prof. D.Turlajs , V36 (Ez6) - 206
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc. Rūpniecības krāsnis

Prof. D.Turlajs , V36 (Ez6) - 207 , Specializējošais studiju priekšmets

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Energonesēju ražošanas un sadales sistēmas

Doc. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 207 , Specializējošais studiju priekšmets
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. CAD/ CAE tehnoloģijas (mašīnzinībās)

Lekt. Z.Smorodova , Lo1/V - VII , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. CAD/ CAE tehnoloģijas (mašīnzinībās)

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)