Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

BD Bakalaura darbs

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 320
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 528 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Lekt. A.Soročins , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: pāra , specializējošais studiju priekšmets

12.30 - 14.05

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , specializējošais studiju priekšmets

14.30 - 16.05

Pr.d. Projektēšanas metodika un tehnika

Asoc.prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Prof. A.Balodis , V36 (Ez6) - 246 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 530
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 09.50

Pr.d. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asoc.prof. A.Šulcs , V36 (Ez6) - 337

10.15 - 11.50

Lekc. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asoc.prof. A.Šulcs , V36 (Ez6) - 337

12.30 - 14.05

Lekc. Projektēšanas metodika un tehnika

Asoc.prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 338
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Prof. J.Dehtjars , V36 (Ez6) - 246 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Prof. J.Dehtjars , V36 (Ez6) - 246 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)