Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMMM0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Rotoru mašīnas

Doc. O.Grāpis , V36 (Ez6) - 301 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Maģistra darbs

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 306
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vibrotehnika un vibromašīnas

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

10.15 - 11.50

Pr.d. Vibrotehnika un vibromašīnas

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

12.30 - 14.05

Pr.d. Rotoru mašīnas

Doc. O.Grāpis , V36 (Ez6) - 338

14.15 - 16.30

Lekc. Netradicionālie enerģijas avoti

Lekt. A.Cimbale , V36 (Ez6) - 528 , Specializējošais studiju priekšmets

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Prof. A.Lanka , Ķīp6A/6B - 350 , Izvēles priekšmets
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības plānošana

Doc. J.Mežiels , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-8. , Humanitārās izvēles

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības plānošana

Doc. J.Mežiels , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-8. , Humanitārās izvēles
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

Prof. J.Vība , Āz12 - 406

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)