Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

Lekt. V.Zemīte , Āz12 - 406
O
T
R
D
I
E
N
A

11.00 - 13.15

Lekc. Šūna un mikrobioloģija

Lekt. V.Zemīte , Āz12 - 406 , Specializējošais kurss RSU Dzirciema16/B korp.3st

13.30 - 15.30

Lekc. Datoru sistēmas medicīnā

Doc. I.Markoviča , D2 - 329 , Specializējošais studiju priekšmets
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģija (studiju projekts)

Prof. G.Sagalovičs , V36 (Ez6) - 246

12.30 - 14.05

Lekc. Medicīnisko iekārtu drošums

Prof. G.Sagalovičs , V36 (Ez6) - 235

14.30 - 16.05

Pr.d. Datoru sistēmas medicīnā

J.Lauznis , V36 (Ez6) - 235 , Specializējošais studiju priekšmets
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Fizikālo procesu modelēšana (studiju projekts)

Prof. A.Balodis , V36 (Ez6) - 246 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Prof. A.Balodis , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Fizikālo procesu modelēšana (studiju projekts)

Prof. A.Balodis , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Tiesību pamati medicīnā

Lekt. V.Zemīte , V36 (Ez6) - 235
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Funkcionālie medicīniskie implanti

Prof. L.Bērziņa-Cimdiņa , PV3/7 - 337 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Funkcionālie medicīniskie implanti

Prof. L.Bērziņa-Cimdiņa , PV3/7 - 337 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes medicīnā

Lekt. K.Boločko , D2 - 340 , Nedēļas: 9.-16. , Specializējošais studiju priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc. Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Prof. J.Dehtjars , V36 (Ez6) - 246 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Prof. J.Dehtjars , V36 (Ez6) - 246 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)