Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Tehniskā tulkošana (RHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu mācība 2

D.Stronga , M1/1 - 402

10.15 - 11.50

Pr.d. Datoru mācība 2

Doc. V.Zagorskis , M1/1 - 410

12.30 - 14.05

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse 2

Lekt. O.Samuilova , M1/1 - 402
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Analītiskā lasīšana 2

Lekt. Z.Seņko , M1/1 - 402

10.15 - 11.50

Pr.d. Monologu, dialogu un profesionālu tekstu audiēšanas prasmju attīstīšana

Doc. I.Liokumoviča , M1/1 - 402

12.30 - 14.05

Pr.d. Profesionālā tulkošanas prakse

Lekt. J.Kučerova , M1/1 - 402
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss 2

Lekt. M.Osis , M1/1 - 402

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Rakstveida runas pamati

Lekt. A.Mēbele , M1/1 - 402
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Valsts valodas mācība 2

Lekt. V.Lauziniece , M1/1 - 402

Pr.d. Tulkošanas prakse valsts valoda-krievu valoda un krievu valoda-valsts valoda 2

Lekt. V.Lauziniece , M1/1 - 402

12.30 - 14.05

Pr.d. Funkcionālā komunikācija 2

Lekt. Z.Seņko , M1/1 - 402

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)