Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Tehniskā tulkošana (RHGT0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.00

Lekc. Terminoloģija un terminogrāfija

Doc. T.Smirnova , M1/1 - 412

18.00 - 19.30

Lekc. Tulkošanas teorijas vēsture

Doc. T.Smirnova , M1/1 - 412
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 19.30

Lekc. Pedagoģija

Prof. A.Lanka , Ķīp6A/6B - 350

19.30 - 21.00

Pr.d. Prakse (Tulkošanas metodes un prakse)

Lekt. J.Kuzņecova , Ķīp6A/6B - 450 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

17.15 - 19.30

Pr.d. Modernās tehnoloģijas tulkošanā

Asoc.prof. A.Žiravecka , M1/1 - 410

19.30 - 21.00

Pr.d. Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda) 2

Lekt. I.Romanova , M1/1 - 408
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 20.15

Pr.d. Specializācijas tekstu tulkošana (ekonomika) 2

Lekt. A.Roskoša , M1/1 - 408

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)