Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMGGB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Industriālās attiecības

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

Prof. D.Turlajs , Āz12 - 406
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Siltumfizika 2

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 207 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Siltumfizika 2

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 207

12.30 - 14.05

Lab.d. Siltumfizika 2

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 207

16.30 - 18.05

Pr.d. Kurināmā tehnoloģija un katlu iekārtas (studiju projekts)

Prof. D.Turlajs , V36 (Ez6) - 206
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu kvalitātes novērtēšana

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Siltumtehnisko procesu un iekārtu eksergētiskā analīze

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206

12.30 - 14.05

Lekc. Ekoloģijas speckurss

Doc. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 206

14.30 - 16.05

Lekc. Siltumtehnisko procesu un iekārtu eksergētiskā analīze

Doc. A.Cars , V36 (Ez6) - 206 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ekoloģijas speckurss

Doc. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 206 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)