Kļūda (telpas) - : Error converting data type varchar to int.

Kļūda (telpas) - : Error converting data type varchar to int.

Studiju priekšmeta plānojums

Uz šo brīdi studiju priekšmets dotajā semestrī nav plānots!