• Att: Attālināti
 • Nen: Nenoteikta
 • Pie: Cēsīs, Cēsu novads, Piebalgas
 • Smi: Daugavpils, Smilšu
 • Bra: Jūrmala, Braslas
 • Upm: Jūrmala, Upmalas
 • Aiv: Rīga, Aiviekstes
 • Aus: Rīga, Ausekļa
 • Āze: Rīga, Āzenes
 • Bal: Rīga, Balasta Dambis
 • Bie: Rīga, Biešu
 • Bur: Rīga, Burtnieku
 • Dau: Rīga, Daugavgrīvas
 • Enk: Rīga, Enkura
 • Flo: Rīga, Flotes
 • Ind: Rīga, Indriķa
 • Kal: Rīga, Kalnciema
 • Kro: Rīga, Kronvalda bulv.
 • Ķīp: Rīga, Ķīpsalas
 • Lai: Rīga, Laimdotas
 • Lau: Rīga, Lauvas
 • Lie: Rīga, Lielupes
 • Lom: Rīga, Lomonosova
 • Mež: Rīga, Meža
 • Ola: Rīga, Olaines
 • Pul: Rīga, Pulka
 • Sēt: Rīga, Sētas iela
 • Sko: Skolas
 • Val: Valdena, Paula
 • Vis: Rīga, Viskaļu
 • Zun: Rīga, Zunda krastmala
 • Kul: Ventspils, Kuldīgas