Muitas un nodokļu administrēšana (RIGM0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 1. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
23.11.201816.30 - 18.05

Kons. Nodokļu analīze un prognozēšana

Asoc.prof. M.Jurušs , KC6 - 223
26.11.201818.15 - 19.50

Eks. Nodokļu analīze un prognozēšana

Asoc.prof. M.Jurušs , KC6 - 223
28.11.201818.15 - 19.50

Kons. Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana

Doc. N.Rudzītis , KC6 - 223
29.11.201818.15 - 19.50

Eks. Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana

Doc. N.Rudzītis , KC6 - 223
06.12.201818.15 - 19.50

Kons. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti

A.Lieljuksis , KC6 - 223
07.12.201818.15 - 19.50

Eks. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti

A.Lieljuksis , KC6 - 223
25.01.201916.30 - 18.00

Aizst. Prakse

Prof. A.Krastiņš, J.Deičmane , KC6 - 13 , Prakse no 10.12.2018 līdz 19.01.2019.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!