Muitas un nodokļu administrēšana (RIGMB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 1. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
29.09.201812.30 - 14.30

Eks. Nodokļu sistēma ārvalstīs

E.Hercenbergs , KC6 - 303 , Virziens "Nodokļu administrēšana"
06.10.201810.00 - 12.00

Iesk. Starptautiskās pārvadājumu tiesības

Lekt. A.Starčenko , M1/1 - 307 , Virziens "Muitas vadīšana "
24.10.201816.30 - 18.05

Iesk. Nodokļu informācijas sistēmas

A.Vilks , KC6 - 308 , Virziens "Nodokļu administrēšana
29.10.201816.30 - 18.30

Eks. Muitas audits

R.Zukuls , KC6 - 303 , Virziens "Muitas vadīšana "
03.11.201810.00 - 12.00

Eks. Nodokļu grāmatvedība

I.Bindemane , KC6 - 303 , Virziens "Nodokļu administrēšana"
10.11.201810.00 - 12.00

Eks. Muitas procedūras un režīmi

Doc. A.Gulbis , KC6 - 307 , Virziens "Muitas vadīšana "
23.11.201816.30 - 18.05

Kons. Nodokļu analīze un prognozēšana

Asoc.prof. M.Jurušs , KC6 - 223
26.11.201818.15 - 19.50

Eks. Nodokļu analīze un prognozēšana

Asoc.prof. M.Jurušs , KC6 - 223
28.11.201818.15 - 19.50

Kons. Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana

Doc. N.Rudzītis , KC6 - 223
29.11.201818.15 - 19.50

Eks. Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana

Doc. N.Rudzītis , KC6 - 223
06.12.201818.15 - 19.50

Kons. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti

Prof. A.Krastiņš , KC6 - 223 , as.prof.A.Lieljuksi
07.12.201818.15 - 19.50

Eks. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti

Prof. A.Krastiņš , KC6 - 223 , as.prof.A.Lieljuksis
19.12.201816.30 - 17.30

Kons. Muitas administrēšanas aktualitātes

Doc. A.Gulbis , KC6 - 308 , lektore I.Knoka
20.12.201816.30 - 18.30

Eks. Muitas administrēšanas aktualitātes

Doc. A.Gulbis , KC6 - 308 , lektore I.Knoka

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!