Cilvēku resursu vadīšana (RIKR0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 1. kurss, 6. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.01.201918.15 - 19.45

Eks. Lietišķā komunikācija

Doc. L.Kamola , KC6 - 509
09.01.201918.15 - 21.00

Eks. Ekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 509
15.01.201918.15 - 21.00

Eks. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

T.Celmiņa , KC6 - 501

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!