Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 1. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
02.01.202018.30 - 19.30

Kons. Autotransporta pārvadājumi

Asociētais profesors A.Grīslis , Ķīp6B - 213
03.01.202018.30 - 20.30

Eks. Autotransporta pārvadājumi

Asociētais profesors A.Grīslis , PV3/7 - 101
06.01.202009.00 - 10.00

Kons. Matemātika

Profesors I.Iltiņš , Ķīp6B - 300
07.01.202009.00 - 11.00

Eks. Matemātika

Profesors I.Iltiņš , Ķīp6B - 300
08.01.202010.00 - 11.00

Kons. Angļu valoda

Lektors p.i. J.Sakizči , Ķīp6B - 422
09.01.202010.00 - 12.00

Eks. Angļu valoda

Lektors p.i. J.Sakizči , Ķīp6B - 400
13.01.202010.00 - 12.00

Kons. Datortehnoloģijas transportā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 116
14.01.202012.00 - 14.00

Eks. Datortehnoloģijas transportā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 321
15.01.202012.00 - 13.00

Kons. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lektors I.Jurāne , Ķīp6B - 213
16.01.202012.00 - 14.00

Eks. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lektors I.Jurāne , Ķīp6B - 213
20.01.202010.15 - 11.50

Kons. Automobiļu zinātnes pamati

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213
20.01.202013.00 - 15.00

Pap.eks. Matemātika

Profesors I.Iltiņš , Ķīp6B - 300
21.01.202014.00 - 16.00

Kons. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400
22.01.202013.30 - 15.30

Eks. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400
23.01.202010.15 - 11.50

Eks. Automobiļu zinātnes pamati

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!