Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 2. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
16.12.201914.30 - 16.05

Iesk. Datorizētā projektēšana mašīnbūvē (pamati)

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205
17.12.201908.15 - 09.50

Iesk. Noliktavu loģistika

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - 404
18.12.201910.15 - 11.50

Iesk. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VI
06.01.202011.00 - 12.00

Kons. Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205
07.01.202011.00 - 13.00

Eks. Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205
09.01.202011.00 - 12.00

Kons. Nesagraujošās kontroles metodes

Zinātniskais asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks , Lo1/V - 301
09.01.202011.00 - 12.00

Iesk. Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā

Zinātniskais asistents E.Šarma , Lo1/V - 205
10.01.202011.00 - 13.00

Eks. Nesagraujošās kontroles metodes

Zinātniskais asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks , Lo1/V - 301
13.01.202011.00 - 12.00

Kons. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Zinātniskais asistents P.Nagaraj , Lo1/V - 401
14.01.202011.00 - 13.00

Eks. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Zinātniskais asistents P.Nagaraj , Lo1/V - 401

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!