Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 3. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
09.12.201910.15 - 11.50

Iesk. Intermodālie pārvadājumi

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Urbaha , Lo1/V - 401 , Vladislavs Žavtkevičs
17.12.201910.15 - 11.50

Iesk. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , M1/1 - 309
18.12.201910.15 - 11.50

Iesk. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VI
06.01.202011.00 - 12.00

Kons. Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205
07.01.202011.00 - 13.00

Eks. Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205
08.01.202010.00 - 11.00

Kons. Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - 301
09.01.202010.00 - 12.00

Eks. Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VII
09.01.202012.00 - 13.00

Iesk. Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā

Zinātniskais asistents E.Šarma , Lo1/V - 205
13.01.202011.00 - 12.00

Kons. Transporta līdzekļu remonts

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109
14.01.202011.00 - 13.00

Eks. Transporta līdzekļu remonts

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109
15.01.202012.00 - 13.00

Kons. Varbūtību un drošuma teorija

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII
16.01.202012.00 - 14.00

Eks. Varbūtību un drošuma teorija

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII
20.01.202010.00 - 11.00

Kons. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205
21.01.202012.00 - 14.00

Eks. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!