Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCNK)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 4. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
06.01.202010.00 - 11.00

Kons. Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)

Profesors I.Boiko , Ķīp6B - 404
07.01.202010.00 - 12.00

Eks. Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)

Institūta direktors I.Boiko , Ķīp6B - 417
08.01.202010.00 - 11.00

Kons. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē, papildnodaļas

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404
09.01.202010.00 - 11.00

Kons. Tehnoloģisko procesu datorizētā projektēšana (CAM)

Docents A.Kromanis , PV1 - 107
10.01.202010.00 - 12.00

Eks. Tehnoloģisko procesu datorizētā projektēšana (CAM)

Docents A.Kromanis , PV1 - 107
13.01.202011.00 - 13.00

Pap.eks. Ergonomika un dizains

Profesors I.Boiko , Ķīp6B - 402
13.01.202011.00 - 12.00

Kons. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Docents A.Kromanis , Ķīp6B - 416
14.01.202008.30 - 09.50

Pap.eks. Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)

Profesors I.Boiko , Ķīp6B - 406
14.01.202011.00 - 13.00

Eks. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Docents A.Kromanis , Ķīp6B - 416
15.01.202010.00 - 12.00

Eks. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē, papildnodaļas

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404
15.01.202012.00 - 13.00

Kons. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē (studiju projekts)

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404
20.01.202009.00 - 10.00

Kons. Ergonomika un dizains

Institūta direktors I.Boiko , Ķīp6B - 417
22.01.202012.00 - 14.00

Eks. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē (studiju projekts)

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!