Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 2. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
02.01.202010.00 - 11.00

Kons. Tehniskā mehānika 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 409
03.01.202010.00 - 12.00

Eks. Tehniskā mehānika 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 409
06.01.202010.00 - 11.00

Kons. Elektronikas pamati

Vadošais pētnieks P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/V - 409
07.01.202010.00 - 12.00

Eks. Elektronikas pamati

Vadošais pētnieks P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/V - 409
08.01.202010.00 - 11.00

Kons. Aviācijas konstrukciju mehānika

Docents Ē.Ozoliņš , Lo1/V - 404
09.01.202010.00 - 12.00

Eks. Aviācijas konstrukciju mehānika

Docents Ē.Ozoliņš , Lo1/V - 404
13.01.202010.00 - 11.00

Kons. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - 312
14.01.202010.00 - 12.00

Eks. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - 312
15.01.202010.00 - 11.00

Kons. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 312
16.01.202010.00 - 12.00

Eks. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 312
17.01.202010.00 - 11.00

Kons. Siltumtehnika un termodinamika

Docents I.Ozoliņš , Lo1/V - 312
20.01.202010.00 - 12.00

Eks. Siltumtehnika un termodinamika

Docents I.Ozoliņš , Lo1/V - 312
21.01.202012.00 - 13.00

Kons. Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 409
22.01.202012.00 - 14.00

Eks. Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 409
23.01.202012.00 - 13.00

Kons. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII
24.01.202012.00 - 14.00

Eks. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!