Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Sesijas grafiks: 1. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
29.10.201918.15 - 19.50

Iesk. Kravu pārvadājumu organizācija un vadība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VII
17.12.201916.30 - 18.05

Iesk. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12-K1 - 115
18.12.201916.30 - 18.05

Iesk. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Āz12-K1 - 116
18.12.201918.40 - 20.10

Iesk. Transporta sistēmu funkcionēšana

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , V-20
06.01.202018.00 - 19.00

Kons. Transporta procesu optimizācijas metodes(speckurss)

Docents S.Bratarčuks , Lo1/V - 205
07.01.202018.00 - 20.00

Eks. Transporta procesu optimizācijas metodes(speckurss)

Docents S.Bratarčuks , Lo1/V - 205
09.01.202018.00 - 19.00

Kons. Loģistika un transporta sistēmas

Asistents J.Soldatova , Lo1/V - 409
14.01.202018.00 - 19.00

Kons. Nesagraujošās kontroles metodes

Lektors N.Glīzde , Lo1/V - 409
15.01.202018.00 - 20.00

Eks. Nesagraujošās kontroles metodes

Lektors N.Glīzde , Lo1/V - 409
16.01.202018.00 - 20.00

Eks. Loģistika un transporta sistēmas

Asistents J.Soldatova , Lo1/V - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!