Aviācijas transports (RMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Sesijas grafiks: 1. kurss, 2. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
08.06.202018.00 - 19.00

Kons. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

Viesprofesors V.Priednieks , - , ZOOM
09.06.202018.00 - 20.00

Eks. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

Viesprofesors V.Priednieks , - , ZOOM

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!