Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Sesijas grafiks: 1. kurss, 1. grupa

DatumsLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
25.05.202018.00 - 20.00

Iesk. Transporta apdrošināšana

Docents V.Feofanovs , - , Attālināti
29.05.202018.00 - 20.00

Eks. Transporta tehniskās apkopes procesu vadība

Docents V.Feofanovs , - , Attālināti
08.06.202018.00 - 19.00

Kons. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

Viesprofesors V.Priednieks , - , ZOOM
09.06.202018.00 - 20.00

Eks. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

Viesprofesors V.Priednieks , - , ZOOM
11.06.202018.15 - 19.50

Kons. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109
12.06.202018.15 - 19.50

Eks. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109
15.06.202018.00 - 20.00

Aizst. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss)

Docents S.Bratarčuks , - , Attālināti
16.06.202008.00 - 21.00

Eks. Vadības datorizētās sistēmas transportā

Docents S.Bratarčuks , - , attālināti
16.06.202018.00 - 19.00

Kons. Transporta plūsmu teorija

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - 205
17.06.202018.00 - 20.00

Eks. Transporta plūsmu teorija

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - 205

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)Jāierodas uz eksāmena sākumu!